Algemene Voorwaarden Opleidingen AE Professional Nail School

1. Inschrijving
Inschrijven voor opleidingen kan alleen via email: info.essabeauty@gmail.com of via een bestelling van de opleiding in de webshop - niet telefonisch. Mondelinge inschrijvingen worden alleen geaccepteerd bij directe betaling van de training. Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.

2. Betaling  

 • Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.
 • Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding. Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of iDeal voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
 • Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een opleiding wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist AE Professional Nail School naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

3. Zodra u zich ingeschreven heeft voor een opleiding ontvangt u een email met hierin boven en onder genoemde voorwaarden.

4. Na inschrijving heeft u een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.


5. Opleidingen zijn onder voorbehoud, bij te weinig deelnemers behouden wij ons het recht opleidingen te annuleren.

6. Annuleren door cursist 

Annulering door de deelnemer is tot één maand voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat geen restitutie verleend wordt, de cursist dient dan zelf de cursus door te verkopen.

 • Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van de opleiding bedragen de annuleringskosten € 25,- (of 10% van het cursusgeld als dat hoger is).
 • Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 (werk)dagen voor aanvang van de opleiding, bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld.
 • Bij annulering door de deelnemer op de 2 (werk)dagen voorafgaand aan de opleiding, op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op de opleiding, is het volledige cursusgeld verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.
 • Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende opleiding.
 • U kunt alleen per email annuleren:  info.essabeauty@gmail.com
  Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag [ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail buiten werktijd binnenkomt.

7. Annuleren door AE Professional Nail School te Heteren.

 • Bij onverhoopte annulering van de opleiding door AE Professional Nail School wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

8. Inschrijving omzetten naar andere datum of opleiding

 • Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere opleiding of andere datum. Hiervoor rekenen wij € 25,- administratiekosten. Tot 2 dagen voor aanvang kan dit slechts tegen betaling van 50% annuleringskosten. Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang kan geen omzetting naar een andere datum of andere opleiding meer plaats hebben! Wilt u toch deelnemen op een andere datum, dan is het volledige cursusgeld opnieuw verschuldigd.
 • Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende lezing/workshop. Dit dient uiterlijk op de werkdag voor aanvang geregeld te worden.

9. Filmen is alleen na uitdrukkelijke toestemming van ons toegestaan tijdens de opleidingen.

10. De duur van het contract betreft het lesschema.

11. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij AE Professional Nail School.

12. Indien u een opleiding bij ons volgt, bent u na afloop verplicht het evaluatie formulier over de opleiding en de docent naar waarheid in te vullen.

13. Wij gaan met zorg om met vertrouwelijke informatie, dit wordt ook van u verwacht als wederpartij. Verder voldoet AE Professional Nail School aan de wetgeving AVG. 

15. U bent verplicht de overeenkomst in het naslagwerk (manual) te ondertekenen als cursist.

16. Het naslagwerk mag niet gekopieerd of doorgegeven worden aan Derden. Indien u zich hier niet aan houdt kan hier een boete tegenover staan.

17. AE Professional Nail School kan bepaalde verplichte cursusonderdelen aanbieden via E-Learning. Mocht u niet in de beschikking zijn van een computer of laptop, dan zullen wij samen kijken naar een andere mogelijkheid om deel te nemen.

18. Aan onze opleidingen wordt veel zorg en tijd gespendeerd. De opleidingen zijn gebaseerd op jarenlange theoretische en praktische kennis en ervaring van internationale docenten.
Jaarlijks worden er door onze docenten zowel educator trainingen als specialisatie trainingen gevolgd zodat u zeker bent van alle nieuwe trends en technieken.

19. Toetsen kunnen oneindig herkanst worden en waar nodig zullen wij u hierbij extra ondersteunen.

20. Door AE Professional Nail School worden certificaten uitgereikt. Het is geen erkende branche.

21. Lesgeven. Alleen het volgen van een instructeursopleiding geeft het recht tot het geven van opleidingen, andere trainingen niet. Daar geldt het instructeurstarief voor. Blijkt binnen 6 maanden na het volgen van een opleiding dat er door de oud-cursist toch les wordt gegeven, dan wordt het resterende deel van het instructeurstarief gefactureerd. 

22. Klachtenmanagement:

- Indien de cursist een klacht heeft over een cursus, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan AE Professional Nail School. AE Professional Nail School moet de klager binnen 14 dagen adequaat antwoord geven. Binnen maximaal 4 weken wordt de klacht afgehandeld. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen word u binnen deze 14 dagen in kennis gesteld waarbij het uitstel word toegelicht; bovendien word er een indicatie gegeven wanneer men verwacht een uitsluitsel te geven. Indien een klacht gegrond is, zal AE Professional Nail School de cursus opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist / klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

- Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden in een digitaal veilige omgeving opgeslagen en worden voor de duur van 1 jaar bewaard.

- Mocht u ondanks alle inspanningen niet tevreden zijn over de afhandeling dan is er een mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke derde neer te leggen, te weten Roel Vlootman bereikbaar via info@valueexpressforwarding.nl. Uitspraak van deze onafhankelijke derde is voor AE Professional Nail School bindend. Eventuele consequenties worden door AE Professional Nail School snel afgehandeld.


Mocht u nog vragen hebben omtrent bovenstaande voorwaarden en of inhoud en roostering van cursussen, dan horen wij graag van u. U kunt uw vraag richten aan John, info.essabeauty@gmail.com of 0657667309.

Hij neemt dan binnen maximaal twee werkdagen contact met u op.

 

 

 

 

Opleidingen AE Professional Nail School

1. Inschrijving
Inschrijven voor opleidingen kan alleen via email: info.essabeauty@gmail.com of via een bestelling van de opleiding in de webshop - niet telefonisch. Mondelinge inschrijvingen worden alleen geaccepteerd bij directe betaling van de training. Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.

2. Betaling

Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.
Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding. Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of iDeal voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een opleiding wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.
3. Zodra u zich ingeschreven heeft voor een opleiding ontvangt u een email met hierin boven en onder genoemde voorwaarden.

4. Na inschrijving heeft u een bedenktermijn van 14 dagen.


5. Opleidingen zijn onder voorbehoud, bij te weinig deelnemers behouden wij ons het recht opleidingen te annuleren.

6. Bij het boeken van opleidingen van externe docenten is geen restitutie mogelijk.

7. Annuleren door cursist

Annulering door de deelnemer is tot één maand voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat geen restitutie verleend wordt, de cursist dient dan zelf de cursus door te verkopen.

Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van de opleiding bedragen de annuleringskosten € 25,- (of 10% van het cursusgeld als dat hoger is).
Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 (werk)dagen voor aanvang van de opleiding, bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld.
Bij annulering door de deelnemer op de 2 (werk)dagen voorafgaand aan de opleiding, op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op de opleiding, is het volledige cursusgeld verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.
Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende opleiding.
U kunt alleen per email annuleren: info.essabeauty@gmail.com
Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag [ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail of brief buiten werktijd binnenkomt.
8. Annuleren door AE Professional Nail School te Heteren.

Bij onverhoopte annulering van de opleiding door AE Professional Nail School wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.
9. Inschrijving omzetten naar andere datum of opleiding

Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere opleiding of andere datum. Hiervoor rekenen wij € 25,- administratiekosten. Tot 2 dagen voor aanvang kan dit slechts tegen betaling van 50% annuleringskosten. Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang kan geen omzetting naar een andere datum of andere opleiding meer plaats hebben! Wilt u toch deelnemen op een andere datum, dan is het volledige cursusgeld opnieuw verschuldigd.
Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende lezing/workshop. Dit dient uiterlijk op de werkdag voor aanvang geregeld te worden.
10. Filmen is in geen enkel geval toegestaan tijdens de opleidingen.

11. De duur van het contract betreft het lesschema.

12. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij het instituut.

13. Indien u een opleiding bij ons volgt, bent u na afloop verplicht het evaluatie formulier over de opleiding en de docent naar waarheid in te vullen.

14. Wij gaan met zorg om met vertrouwelijke informatie, dit wordt ook van u verwacht als wederpartij. Verder voldoet AE Professional Nail School aan de wetgeving AVG.

15. U bent verplicht de overeenkomst in het naslagwerk (manual) te ondertekenen als cursist.

16. Het naslagwerk mag niet gekopieerd of doorgegeven worden aan Derden. Indien u zich hier niet aan houdt kan hier een boete tegenover staan.

17. AE Professional Nail School kan bepaalde verplichte cursusonderdelen aanbieden via E-Learning. Mocht u niet in de beschikking zijn van een computer of laptop, dan zullen wij samen kijken naar een andere mogelijkheid om deel te nemen.

18. Aan onze opleidingen wordt veel zorg en tijd gespendeerd. De opleidingen zijn gebaseerd op jarenlange theoretische en praktische kennis en ervaring van internationale docenten.
Jaarlijks worden er door onze docenten zowel educator trainingen als specialisatie trainingen gevolgd zodat u zeker bent van alle nieuwe trends en technieken.

19. Toetsen kunnen oneindig herkanst worden en waar nodig zullen wij u hierbij extra ondersteunen.

23. Door AE Professional Nail School worden certificaten uitgereikt. Het is geen erkende branche.

24. Klachtenmanagement:

- Indien de cursist een klacht heeft over een cursus, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan AE Professional Nail School. AE Professional Nail School moet de klager binnen 14 dagen adequaat antwoord geven. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen word u binnen deze 14 dagen in kennis gesteld waarbij het uitstel word toegelicht; bovendien word er een indicatie gegeven wanneer men verwacht een uitsluitsel te geven. Indien een klacht gegrond is, zal AE Professional Nail School de cursus opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist / klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

- Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden in een digitaal veilige omgeving opgeslagen en worden voor de duur van 1 jaar bewaard.

- Mocht u ondanks alle inspanningen niet tevreden zijn over de afhandeling dan is er een mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke derde neer te leggen, te weten Roel Vlootman bereikbaar via info@valueexpressforwarding.nl. Uitspraak van deze onafhankelijke derde is voor AE Professional Nail School bindend. Eventuele consequenties worden door AE Professional Nail School snel afgehandeld.


Mocht u nog vragen hebben omtrent bovenstaande voorwaarden en of inhoud en roostering van cursussen, dan horen wij graag van u. U kunt uw vraag richten aan John, info.essabeauty@gmail.com of 026 3795313.

Hij neemt dan binnen maximaal twee werkdagen contact met u op.

Art`essa Producten


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF en op iedere tussen AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF erkend.

1.4 AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en exclusief 21% BTW.

3.4 Voor betalingen met IDEAL en Paypal worden kosten in rekening gebracht.4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Artikelen die onder een actieprijs worden verkocht, kunnen helaas niet worden geretourneerd.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF zicht het recht om retournering te weigeren. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

· dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

< > of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen< > die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

· verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

· verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

< > goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
de levering van losse kranten en tijdschriften5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF. AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF kan in sommige gevallen gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF gegrond worden bevonden, zal AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.7 Artikelen die in de aanbieding zijn gekocht, kunnen helaas niet worden geretourneerd.8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.10. Overmacht

10.1 AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.11. Aansprakelijkheid

11.1 AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF zolang de afnemer de vorderingen van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF of een door AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF.13. Klachtenmanagement

13.1 De indiener van de klacht krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht.

13.2 Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.

13.2 Een klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld.

13.3 Het bestaan van het klachtenmanagementsysteem wordt aantoonbaar bekend gemaakt aan de klant en aan de (eigen) medewerkers.14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij AGNIESZKA’S NAGELSTUDIO VOF er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Essa Nails & Beauty Supplies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel